FLINGER Slovene German English Croatian Contact
croatian
Prstomet
Flinger je zabavna igra za 2 ili 4 igrača svih dobi. Flinger so može igrati kako na otvorenome tj. asfaltnim, pješčanim i travnatim površinama, tako i u zatvorenim prostorijama odn. dvoranama.


Komplet čine 8 ploka (velike pločice) i 2 leka (male pločice).


Glavni je cilj igre baciti ploke što bliže leku. Na početku, jedan od igrača baca lek, nakon čega svaki igrač baca po jednu ploku s ciljem približiti je što bliže bačenom leku. Igrač, koji je svoju ploku odigrao najbliže leku, započinje prvi krug igre bacanjem leka i svoje ploke, a nakon njega baca protivnik, i to sve dok ne uzme lek. Pobjednik je onaj igrač, odn. par čija je ploka najbliža leku. Svaka ploka vrijedi 1 bod. Na kraju kruga igre zbrajaju se sve ploke igrača (para) koje su bliže leku od ploka suparnika. Sljedeći krug igre započinje pobjednik prethodnoga kruga.

Pobjednik igre je onaj igrač (par) koji prvi osvoji 13 bodova. Ako je rezultat 13 : 12, igra se može nastaviti sve dok jedan od igrača (parova) ne ostvari dva boda razlike. Time ćete igru učiniti još napetijom.


Svaku novu igru započinje gubitnik prethodne igre.
Meta
Igro možemo nadograditi bacanjem pločica na metu pri čemu pobjeduje igrač s najviše bodova. Meta nije predpisana i obično se rabi klasična streličarska meta. Pritom se baca 4 ili 8 pločica bez ograničenja broja igrača.
Približi i pobjedi
Pobjednik kruga je 2. ekipa koja je plavu pločicu bacila najbliže maloj pločici. Pritom je osvojila 1 bod buduči da je druga najbliža crvena pločica koja priprada suprotnoj ekipi.


1.ekipa / Crvene i zelene pločice
2.ekipa / Plave i žute pločice

FLINGER